Tin Công giáo thế giới ngày 28.10.2017Tin Công giáo thế giới ngày 28.10.2017 - ĐTC GỬI THÔNG ĐIỆP VỀ PHẨM GIÁ CÔNG VIỆC ĐẾN HỘI NGHỊ 'TUẦN LỄ XÃ HỘI' - ĐHY MULLER: TIN LÀNH CẢI CÁCH LÀ CUỘC 'CÁCH MẠNG CHỐNG LẠI CHÚA THÁNH THẦN' - CÔNG GIÁO IRELAND SẼ LẦN CHUỖI M N CÔI DỌC THEO BỜ BIỂN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes