Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017Quý cộng đoàn đang hiệp thông cùng Giáo phận Thái Bình trong Thánh Lễ Trực Tiếp Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo tại Giáo Xứ Ngọc Đồng - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes