BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 24 - 27. 11. 2017Những tin chính sẽ phát: 01. Đại hội Caritas Bà Rịa lần thứ IV. 02. Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng. 03. Đại Hội Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết. 04. Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Văn Hạnh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes