Đêm hoan ca và diễn nguyện mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung tâm hành hương các thánh Tử Đạo Sở Kiện ngày 23/11/2014.Đêm hoan ca và diễn nguyện mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung tâm hành hương các thánh Tử Đạo Sở Kiện ngày 23/11/2014.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes