Giảng lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên A_80g00 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR 19/11/2017“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan” (Tv 125) Giảng lễ Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 08h00 - Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR 12/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes