Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, 16.11.2017

Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, 16.11.2017
1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15.11.2017
2. Ngày 16.11- Kính thánh hoàng hậu Magarita
3. Lời Hằng Sống Thứ Năm 16.11.2017- NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CÁC ÔNG
4. Tin Công giáo thế giới

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes