Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Bảy 25.11.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Bảy 25.11.2017
1. Chương trình Vọng Thức: "CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM" - Lm. Vũ Thế Toàn 
2. Lời Hằng Sống Chúa Nhật 26. 11. 2017- Lễ Chúa Kitô Vua
3. Sống Với Chúa Hằng Tuần: Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Ki-Tô Vua
4. Thánh Ca và Đời Sống: "Cám Ơn Người" - Nhạc Sĩ Đức Dũng - Nhóm Một Chút
5. Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua 26-11-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes