Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, 23.11.2017Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, 23.11.2017
1. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 22.11.2017: Thánh Lễ là tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa
2. Ngày 23.11: Thánh Clemente I, vị giáo hoàng thứ 3 trong Giáo hội
3. Lời Hằng Sống Thứ Năm 23. 11. 2017- Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra Người
4. Tin Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 23-11-2017

----------------------------------------------------------------
Truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes