Lời Hằng Sống Thứ Tư 29.11.2017: LÀM CHỨNGLời Hằng Sống Thứ Tư 29.11.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes