Ngày 17.11: kính thánh nữ Elizabét HungaryNgày 17.11: kính thánh nữ Elizabét Hungary

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes