Ngữ pháp Thông dụng: Trạng từ Always (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Trạng từ là những từ làm thay đổi ý nghĩa một động từ, tính từ hay câu. Chúng thường được dùng để chỉ thời gian, địa điểm hay cách làm một thứ gì đó. Trạng từ thường có thể được đặt ở những vị trí khác nhau trong câu. Nhưng điều đó không đúng với trạng từ “always.” Vậy "always" sẽ được dùng như thế nào?
Bạn sẽ không thường nghe “always” ở đầu hay cuối câu. Thay vào đó, nó thường xuất hiện ở giữa câu. Khi “always” đứng trước động từ, nó bổ nghĩa cho động từ và mô tả thói quen. Nhưng nếu một người nhấn mạnh “always” như trong câu “I AlWAYS eat ice cream” thì họ đang tỏ sự khó chịu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes