Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Ki-Tô VuaSống Với Chúa Hằng Tuần Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Ki-Tô Vua Con Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau. Mát Thêu MT 25 31-46 Bài Hát: Chúa Là Vua Sáng Tác: Hải Triều Trình Bày: Ca Đoàn Sao Mai

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes