Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 13/11/2017: Câu chuyện các tu sĩ hiện về từ luyện ngục• Việc thanh luyện Giáo hội được bắt đầu nơi chính tâm hồn mỗi người. • Bí tích Thánh Thể là trọng tâm đời sống Giáo Hội • Nếu đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương, anh chị em sẽ đánh mất tất cả. Cuối cùng là Câu chuyện các tu sĩ hiện về từ luyện ngục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes