Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 20/11/2017: Câu chuyện: Vui Ðể Ðợi Chết• Cuối cùng chúng ta tất cả đều phải chết. Anh chị em đã chuẩn bị cho ngày ấy chưa? • Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa. • Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng. • Nước Trời phát triển nhờ Chúa Thánh Thần, không phải nhờ các kế hoạch. • Câu chuyện: Vui Ðể Ðợi Chết

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes