Thánh Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ ngày 26-11-2017Thánh Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ do Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 26-11-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes