BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM - Từ ngày 09 - 11.12.2017Những tin chính sẽ phát: 01. Giáo phận Hải Phòng hân hoan đón nhận 6 tân linh mục 02. Hội nghị Tổng kết Công tác Mục vụ của Giáo Phận Hưng Hoá năm 2017 03. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Bổn Mạng Giáo Phận Nha Trang 04. Thánh Lễ Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes