BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 26 - 29.12.2017Những tin chính sẽ phát: 01. Giáng Sinh Yêu Thương trong Nhà Tình Thương Hương La 02. Lạng Sơn có thêm 03 phó tế và 02 Linh mục 03. Chúc mừng Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 25 năm Linh mục 04. Ngày Gặp Mặt Tu Sinh Giáo Tỉnh Hà Nội Tại Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes