Giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng 08g – Lm Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh 10/12/2017Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (Mc 1,6) Giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng 08g – Lm Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh 10/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes