Giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 18g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)
Giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 18g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 08/12/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes