Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 15.12.2017


📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 15.12.2017

1. Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14.12.2017: Đừng sợ, vì Ta đến giúp con!
2. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 15.12.2017: TỪ CHỐI SỨ ĐIỆP
3. Tin Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày NayĐăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes