Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Giáng Sinh 25.12.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Giáng Sinh 25.12.2017
1. Trở về với Chúa trong niềm vui đón Chúa Hài Đồng - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2. Đoàn Xe Hoa Xuân Lộc Mừng Chúa Giáng Sinh 2017
3. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha- Đón nhận Chúa vào trong đời mình, CN 24.12.2017 
4. Lời Hằng Sống Thứ Hai 25.12.2017- “NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH, NHƯNG ...”
5. Tin Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 25-12-2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes