📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 07.12.2017
📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 07.12.2017:

1. THÁNH CA: Chúa Hài Đồng - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
2. Nguồn gốc và ý nghĩa Hang đá Bê-lem
3. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến
4. Lời Hằng Sống Thứ Năm 07.12.2017: NGHE VÀ HÀNH
5. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 06.12.2017: Tương lai được xây dựng bởi tình huynh đệ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes