Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Giáng Sinh 24.12.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Giáng Sinh 24.12.2017
1. Giáng Sinh an bình nơi thánh đường và tu viện DCCT Sài Gòn 
2. Chuyện vắn chuyện dài: HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 
3. LỜI HẰNG SỐNG- Chúa Nhật - 24.12.2017- Lễ Đêm Giáng Sinh 
4. Muối Men Cho Đời 50:
- Con Chúa Sinh Ra Đời (Đêm Vọng Giáng Sinh)
- Bài giảng lễ đêm giáng sinh 2017
5. Thánh Ca và Đời Sống - Nhạc Sĩ Viễn Xứ
6.Thánh lễ Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng 24-12-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes