Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 08.12.2017

📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 08.12.2017
1. Ngày 08.12: Lễ Trọng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
2. Bài Giảng Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Quan Thầy Giáo Phận Thái Bình - Đức Cha Pet. Nguyễn Văn Đệ
3. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 08.12.2017: ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG
4. Tin Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes