Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC


Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.12.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes