Lời Hằng Sống Thứ Bảy 16.12.2017: LOẠI BỎ DẤU MÔNG CHỜLời Hằng Sống Thứ Bảy 16.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes