Paris By Night Gloria 2 Part 1Kênh Truyền Hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV trân trọng giới thiệu chương trình:
"Paris By Night Gloria 2 Part 1"
Chương trình được thâu hình tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang. Đây là chương trình Thánh ca Giáng Sinh rất đặc biệt nhằm gây quỹ giúp giáo xứ xây tòa nhà sinh hoạt giáo lý đức tin và xây đài Đức Mẹ kiên cố hơn, thay vào bức tượng tạm thời hiện nay. Và đây cũng là Paris By Night thứ hai thu hình trong nhà thờ sau cuốn Gloria năm ngoái tại St. Barbara.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes