Sống Vời Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm BSống Vời Chúa Hằng Tuần Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B Bài giảng: Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Trường Bài Hát: Tình Yêu Thánh Gia Thất Tác Giả: Linh Mục Fa Thăng Trình Bày: Diệu Hiền - Tiến Thành

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes