Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh_21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 24/12/2017"Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người". (Ga 1, 9) Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh_21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 24/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes