Thánh lễ An táng Đức cha Đa Minh Mai Thanh Luong | The Funeral Mass of Bishop Mai Thanh Luong 12/14/2017




Thánh lễ An táng Đức cha Đa Minh Mai Thanh Luong lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ Holy Family, 566 S. Glassell Street, Orange, CA 92866 Ngày 14/12/2017
The Funeral Mass of Bishop Mai Thanh Luong 12/14/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes