Trực tiếp: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2017: 'KHÁT KHAO CHÚA' tại Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn thứ tư 06.12.2017Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2017: 'KHÁT KHAO CHÚA' tại Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn thứ tư 06.12.2017


VÀO XEM CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP MỖI NGÀY

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes