Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn (Ngày I) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 14/12/2017


Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 14/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes