Trực tiếp: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 22/12/2017


"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1, 1-18) Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 22/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes