Bài Giảng: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình - 28/01/2018 - Lm.Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCTBài Giảng: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình - 28/01/2018 - Lm.Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes