BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 07 - 10.01.2018Những tin chính sẽ phát: 01. Giáo phận Vĩnh Long: 80 Năm Hồng Ân. 02. Kỷ niệm 110 năm giáo xứ Hà Đông - Giáo phận Hà Nội. 03. Điểm sáng về môi trường tại giáo phận Bùi Chu. 04. 42 dự tòng được trở thành Kitô hữu trong ngày Lễ Chúa hiển linh – Giáo phận Phát Diệm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes