"Thánh Lễ Trong Cuộc Đời" - Lm. Nguyễn Thiết Thắng - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2022 - Christ Cathedral


Đại Hội Đức Mẹ La Vang 2022 - Christ Cathedral
Giảng Thuyết: Lm. Nguyễn Thiết Thắng, S.T.L.
Đề Tài: Thánh Lễ Trong Cuộc Đời

Linh Mục Giuse Nguyễn Thiết Thắng sinh năm 1974. Ngài là đan sĩ dòng Biển Đức, gia nhập chủng viện 1994, thụ phong linh mục năm 2003. Bắt đầu từ 2005, Ngài sang học tại Rôma, sau đó về giúp nhà dòng, và cũng đã từng giúp tại Việt Nam.

Ngài am hiểu thánh kinh, mục vụ, và các nghi thức Công Giáo. Ngài có tài giảng thuyết và thường được mời làm diễn giả trong các thánh lễ lớn và các đại hội ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo