Giảng lễ Chúa Nhật III Thường Niên B 08g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 21/01/2018



Giảng lễ Chúa Nhật III Thường Niên B 08g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 21/01/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes