LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 31.01.2018: CHẤP NHẬN BỊ KHINH THƯỜNGLời Hằng Sống Thứ Tư 31.01.2018
CHẤP NHẬN BỊ KHINH THƯỜNG Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes