Ngày 28.01: Kính thánh Tôma Aquino, tiến sĩ Hội ThánhNgày 28.01: Kính thánh Tôma Aquino, tiến sĩ Hội Thánh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes