Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên - Người giảng dạy như một Đấng có uy quyềnSống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên - Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền Phúc Âm Thánh Mác-Cô Mc 1 21-28 (Mark 1 24-28) Bài giảng: LM Giuse Phạm Quang Minh Bài Hát: Lắng Nghe Lời Chúa Tác Giả: Lm. Nguyễn Duy Trình Bày: Tam Ca Áo Trắng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes