Bài Giảng: Thánh lễ tạ ơn cuối năm Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà - Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCTBài Giảng: Thánh lễ tạ ơn cuối năm Giáo xứ Thái Hà Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT ngày 01.02.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes