Giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Chay B_08g 00 – Lm G.B Lê Trung Ân CSsR 25/02/2018Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a. (Mc 9,5) Giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Chay B_08g00 – Lm G.B Lê Trung Ân CSsR 25/02/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes