Giảng Lễ Tro 18g 00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Nguyễn Ngọc Bích CSsR 14/02/2018Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (Mt 6, 1) Giảng Lễ Tro 18g 00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Nguyễn Ngọc Bích CSsR 14/02/2018 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes