Giáo Hội Năm Châu 05/02/2018: Ukraine cuộc chiến bị quên lãng• Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Thánh Sofia của người Công Giáo Đông phương Ukraine • Vài nét về Đức Hồng Y Josyp Slipyi là người đã xây dựng đền thờ Thánh Sofia tại Rôma • Vài nét về quốc gia Ukraine • Tòa Thánh công bố Tông Hiến Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô • Tòa Thánh thành lập phân khoa “Vui mừng và hy vọng” để nghiên cứu mối quan hệ giữa tư tưỏng Kitô giáo và tư duy thế tục • Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota • Ðức Thánh Cha tiếp 7 ngàn thành viên Hội Chữ Thập Ðỏ Italia • Sự dấn thân của Giáo hội vì người bệnh phong tại 5 châu lục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes