Giáo Hội Năm Châu 19/02/2018: Syria chinh chiến điêu tàn• Ðức Thánh Cha dâng Thánh lễ với Đức Thượng Phụ Youssef cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. • Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Ðức tân Thượng phụ Giáo chủ Antiôkia. • Các Giám mục Úc mời gọi ăn chay đền tội, thống hối về nạn lạm dụng tính dục. • Một nhà thờ Công giáo bị tấn công ở Indonesia. • Các Giám mục Hoa kỳ ra mắt trang web mới hỗ trợ hôn nhân. • Syria: Các Kitô hữu Syria hồi hương và cử hành Phụng vụ Thánh Thể trong ngôi nhà thờ đổ nát. • Các tu huynh Lasan đến phục vụ người bản xứ nghèo ở vùng Amazon. • Cha Daniele Badiali, tử đạo ở Pêru, đến với người nghèo để gặp Thiên Chúa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes