Lời Hằng Sống Thứ Hai 26.02.2018: PHẢI BIẾT THA THỨ ĐỂ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨLời Hằng Sống Thứ Hai 26.02.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP PHẢI BIẾT THA THỨ ĐỂ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes