LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 07.02.2018: TÂM HỒN XẤU XA, GIỮ ĐẠO GIẢ DỐILời Hằng Sống Thứ Tư 07.02.2018 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT TÂM HỒN XẤU XA, GIỮ ĐẠO GIẢ DỐI

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes