Ngày 10.02: Kính thánh Scôláttica - người em sinh đôi của thánh BênêđictôNgày 10.02: Kính thánh Scôláttica - người em sinh đôi của thánh Bênêđictô

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes