Ngày Mồng Ba Tết: 'THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM' Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu GiúpThời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,15) Ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp 18/02/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes