Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên Năm B - Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đauSống Với Chúa Hằng Tuần Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên Năm B - Phúc âm Thánh Mác-Cô Mc 1 29-39 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật Bài Giảng: LM. Đa Minh Nguyễn Xuân Trường Bài Hát: Nguồn Suối An Bình Ý Thơ: Tagore Sáng Tác: Lm. Nguyễn Duy Trình Bày: Bích Thư

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes